Encyclopedia > List of famous Chinese people

  Article Content

List of Chinese people

Redirected from List of famous Chinese people

Famous Chinese or Chinese-speaking/writing people:

Note: In Chinese names, the family name is typically placed first (for example, the family name of "Mao Zedong" is "Mao"). For westernized names, the family name is placed last (for example, the family name of "Maggie Cheung" is "Cheung"). The following names are listed in alphabetic order, by family names.

Table of contents

Rulers Politicians

Imperial times

Aixinjueluo Puyi
Dou Xian
Fu Hsi
Genghis Khan
Han Gao Zu
Han Shangdi
Hongwu Emperor of China
Hong Tianguifu
Hong Xiuquan of the Heavenly Kingdom of Taiping
Kublai Khan
Li Hongzhang
Qin Shi Huangdi
Sima Guang
Emperor Tang Taizong of China
Wang An-shih
Wu Zetian, Empress of China
Yongle Emperor of China
Zheng Chenggong

See also: Chinese sovereign, Table of Chinese monarchs

People's Republic of China

Chen Duxiu
Deng Nan
Deng Pufang
Deng Xiaoping
Deng Yingchao
Gang of Four
Jiang Qing
Wang Hongwen
Yao Wenyuan
Zhang Chunqiao
Hu Jintao
Hu Yaobang
Hua Guofeng
Jiang Zemin
Kang Sheng[?]
Li Peng
Liu Shaoqi
Ma Ying-jeou
Mao Zedong
Tung Chee Hwa
Wen Jiabao
Xie Fuzhi[?]
Zhao Ziyang
Zhou Enlai
Zhu Rongji

Republic of China

Chen Shui-bian
Chiang Ching-Kuo
Chiang Kai-shek
Chu Mei-feng
H. H. Kung
Lee Teng-hui
Lien Chan
James Soong
Soong sisters
Soong Ai-ling[?]
Soong Ching-ling
Soong May-ling
Sun Yat Sen
Sung Chiao-jen
Wang Jingwei
Yen Chia-jin
Yuan Shi-Kai

Others

Wuer Kaixi

Actors and Actresses

Jackie Chan
Sammi Cheng
Leslie Cheung
Maggie Cheung
Chow Yun-Fat
Gong Li
Sammo Hung
Leon Lai
Bruce Lee
Tony Leung Chiu Wai
Jet Li
Ling Bai[?]
Zhang Ziyi

Film-makers

Ang Lee
Jackie Chan
King Hu[?]
Ringo Lam
Ng Wui[?]
Tsui Hark
Wayne Wang
Wong Kar-wai
John Woo
Zhang Yimou

See also: Chinese film history

Singers

Roman Tam
Faye Wong[?]

See also: Cantopop

Musicians

Ch'eng Mao-yŁn, violinist and composer

Atheletes

Wu Qingyuan (Go Seigen), the preeminent go player of the 20th century
Xie Jun, chess player
Yao Ming, NBA Basketball player, Houston Rockets

Educators

Chang-lin Tien, first Asian American to head a major U.S. university, (Chancellor, University of California, Berkeley)

Entrepenuers

An Wang, founder of Wang Laboratories
Tung Chao Yung

Explorers

Zheng He

Martial Artists

Wong Fei Hung, kung fu during the Qing dynasty
Zhang Sanfeng

Military officers and soldiers

Huang Gai
Lin Biao[?]
Liu Huaqing
Ma Chao
Song Zhe Yuan
Sun Ce
Zhang Xue-liang
Zhang Zi Zhong
Zhu De

Philosophers and Writers

Chang San-feng
Ch'ien Mu[?]
Confucius
Gao Xingjian
Gongsun Longzi, one of the Logicians of the Warring States Period
Hu Shih
Jin Shengtan, editor and critic
Lao She
Lao Zi
Li Ao
Li Po
Lu Hao-tung
Lu Xun
Mao Dun
Qian Xuantong, phonetician
Qian Zhongshu
Qu You, Ming novelist
Sima Qian, historiographer
Su Dongpo[?] (蘇東坡)
Sun Tzu
Wang Pi
Woo Tsin-hang, linguist
Zhang Ailing
Zhuang Zi

See also: List of Chinese authors, List of Chinese language poets

Religion

Xuanzang, Buddhist monk
Liang Fa, Christian preacher
Witness Lee, Christian founder of the Local Church
Gong Shengliang, Christian preacher

Scientists and Engineers

Cai Lun, conventionally regarded as the inventor of paper
Cheng Man-ch'ing
David Ho (AIDS researcher)
Charles Kao (Inventor of optical fiber)
I. M. Pei (Architect)
Zhang Heng (astronomer, mathematician, artist and literature scholar)
Zhu Shijie (Mathematician)
Zu Chongzhi (mathematician and astronomer)

Others

Ching Shih
Concubine Qi
Jin Ke
Leung Sheung
Yip Man

See also: List of people by nationality, List of Confucianists, List of Taoists, Chinese American, Malaysian ChineseAll Wikipedia text is available under the terms of the GNU Free Documentation License

 
  Search Encyclopedia

Search over one million articles, find something about almost anything!
 
 
  
  Featured Article
Rameses

... page; that is, one that just points to other pages that might otherwise have the same name. If you followed a link here, you might want to go back and fix that ...

 
 
 
This page was created in 72.7 ms