Encyclopedia > List of Slovene language poets

  Article Content

List of Slovenian language poets

Redirected from List of Slovene language poets

Poets who wrote or write much of their poetry in the Slovenian language.

A

Jože Abram[?] (1875 - 1938)
Fran Albreht[?] (1889 - 1965)
Ivan Albreht[?]
Vera Albreht[?]
Miha Andreaš[?] (1762 - 1821)
Anton Aškerc[?] (1856 - 1912)
Miha Avanzo[?] (1949 -)

B

Esad Babačić[?] (1965 -)
France Balantič[?] (1921 - 1943)
Nejc Bernard[?] (1970 -)
Nevin Birsa[?] (1947 -)
Andrej Blatnik[?] (1963 -)
Berta Bojetu[?] (1946 - 1997)
Matej Bor[?] (1913 - 1956)
Rado Bordon[?] (1915 - 1992)
Vida Brest[?] (1925 -)
Andrej Brvar[?] (1945 -)
Andrej Budal[?] (1889 - 1972)

C

Andrej Capuder[?] (1942 -)
Franc Cimperman[?] (1852 - 1873)
Josip Cimperman[?] (1847 - 1893)
Valentin Cundrič[?] (1938 -)

Č

Anica Černej[?] (1900 - 1944)
Marij Čuk[?] (1952 -)

D

Aleš Debeljak[?] (1961 -)
Anton Debeljak[?] (1887 - 1952)
Tine Debeljak[?] (1913 - )
Milan Dekleva[?] (1946 -)
Jure Detela[?] (1951 - 1992)
Feliks Dev[?] (1732 - 1786)
Ivan Dornik[?] (1892 - 1968)
Ciril Drekonja[?] (1896 - 1944)
Jože Dular[?] (1915 - 2000)

E

Fran Eller[?] (1873 - 1956)

F

Bogomir Fatur[?] (1914 - 1990)
Lea Fatur[?] (1875 - 1943)
France Forstnerič[?] (1933 -)
Ervin Fritz[?] (1940 -)
Anton Funtek[?] (1862 - 1932)

G

Engelbert Gangl[?] (1873 - 1950)
Iztok Geister Plamen[?] (1945 -)
Janko Glazer[?] (1893 - 1975)
Goran Gluvić[?] (1957 -)
Vojko Gorjan[?] (1949 - 1975)
Cvetko Golar[?] (1879 - 1965)
Pavel Golia[?] (1887 - 1959)
Alojz Gradnik[?] (1882 - 1968)
Niko Grafenauer[?] (1940 -)
Simon Gregorčič[?] (1844 - 1906)
Pankracij Gregorec[?] (1867 - 1920)
Barbara Gregorič[?] (1964 -)
Igo Gruden[?] (1893 - 1948)

H

Matjaž Hanžek[?] (1949 -)
Milka Hartman[?] (1902 -)
Fany Hausmann[?] (1818 - 1862)
Branko Hofman[?] (1929 -)
Jurij Houdlin[?] (1973 -)
Ivan Hribovšek[?] (1923 - 1945)

I

Alojz Ihan[?] (1962 -)
Jožef Iskrač[?] (1836 - 1900)

J

Gustav Januš[?] (1939 -)
Miran Jarc[?] (1900 - 1942)
Urban Jarnik[?] (1784 - 1844)
Simon Jenko[?] (1835 - 1869)
Alenka Jenstrle Doležal[?] (1959 -)
Vida Jeraj[?] (1875 - 1932)
Luka Jeran[?] (1818 - 1896)
Marjetka Jeršek[?]
Milan Jesih[?] (1950 -)
Gelč Jontes[?] (1906 - 1972)

K

Mila Kačič[?] (1912 - 2000)
Karel Destovnik Kajuh[?] (1922 - 1944)
Ivana Kampuš[?] (1945 -)
Miha Kastelic[?] (1796 - 1868)
Joſef Kenda[?] (1859 - 1929)
Dragotin Kette[?] (1876 - 1899)
Milan Kleč[?] (1954 -)
Marjan Klinar[?] (1922 - 1983)
Mile Klopčič[?] (1905 - 1984)
Majda Kne[?] (1954 -)
Fran Kobal[?] (1881 - 1937)
Josip Kobal[?] (1870 - 1888)
Andrej Kocbek[?]
Matjaž Kocbek[?] (1946 -)
Edvard Kocbek[?] (1904 - 1981)
Anton Koder[?] (1851 - 1918)
Andrej Kokot[?] (1936 -)
Miklavž Komelj[?] (1970 -)
Sonja Koranter[?] (1948 -)
Barbara Korun[?]
Vladimir Kos[?] (1924 -)
Jovan Koseski[?] (1798 - 1884)
Srečko Kosovel[?] (1904 - 1926)
Miroslav Košuta[?] (1936 -)
Jure Kovič[?]
Kajetan Kovič[?] (1931 -)
Barbara Kozak[?]
Lojze Krakar[?] (1929 - 1995)
Taja Kramberger (1970 -)
Marko Kravos[?] (1943 -)
Tone Kuntner[?] (1943 -)
Meta Kušar[?] (1952 -)

L

Anton Levec[?] (1852 - ????)
Peter Levec[?] (1923 -)
Jernej Levičnik[?] (1808 - 1883)
Zlatka Levstek[?] (1944 -)
Florjan Lipuš[?] (1937 -)
Mihael Lotrič[?] (1937 -)
Joža Lovrenčič[?] (1890 - 1952)

M

France Magajna[?] (1957 -)
Rudolf Maister (1874 - 1934)
Svetlana Makarovič[?] (1939 -)
Miroslav Malovrh[?] (1861 - 1922)
Neža Maurer[?] (1930 -)
Blaž Mavrel[?]
Anton Medved[?] (1869 - 1910)
Vladimir Memon[?]
Janez Menart[?] (1929 -)
Ace Mermolja[?] (1951 -)
Ivan Minatti[?] (1924 -)
Iztok Mlakar[?]
Štefan Modrinjak[?] (1774 - 1827)
Vida Mokrin Pauer[?] (1961 -)
Brane Mozetič[?] (1958 -)
Josip Murn Aleksandrov[?] (1879 - 1901)
Erna Muser[?] (1879 - 1901)

N

Anton Novačan[?] (1887 - 1951)
Boris A. Novak[?] (1953 -)
Novica Novaković[?] (1965 -)
Lili Novy[?] (1885 - 1958)

O

Mart Ogen[?]
Blaž Ogorevc[?]
Jože Olaj[?]
Anton Oliban[?] (1824 - 1860)
France Onič[?] (1901 - 1975)
Iztok Osojnik[?] (1951 -)
Vinko Ošlak[?] (1947 -)
Josip Osti[?] (1945 -)

P

Pavlina Pajk[?] (1854 - 1901)
Rado Palir[?]
Marko Pavček[?] (1958 - 1979)
Tone Pavček[?] (1928 -)
Bruno Pertot[?]
Ruža Lucija Petelin[?]
France Pibernik[?] (1928 -)
Matjaž Pikalo[?] (1963 -)
Bojan Pisk[?] (1933 -)
Klemen Pisk[?]
Denis Poniž[?] (1948 -)
Blaž Potočnik[?] (1799 - 1872)
Jure Potokar[?] (1956 -)
Andrej Praprotnik[?] (1827 - 1895)
Ivan Pregelj[?] (1883 - 1960)
France Prešeren[?] (1800 - 1849)
Janez Primic[?] (1785 - 1823)

Q

R

Meta Rainer[?] (1904 -)
Ivan Resman[?] (1848 - 1905)
Braco Rotar[?]
Andrej Rozman Roza[?] (1955 -)
Gregor Rozman[?]

S

Tone Seliškar[?] (1900 - 1969)
Peter Semolič[?] (1967 -)
Barbara Simoniti[?]
Ivan Sivec[?] (1945 -)
Anton Martin Slomšek[?] (1800 - 1862)
Jože Snoj[?] (1934 -)
Valentin Stanič[?] (1774 - 1847)
Jernej Stante[?]
Jožef Stefan (1835 - 1893)
Josip Stritar[?] (1836 - 1923)
Gregor Strniša[?] (1929 - 1987)
Igor Stropnik[?] (1966 -)
Ivo Svetina[?] (1948 - )

Š

Tomaž Šalamun[?] (1941 -)
Severin Šali[?] (1911 - 1992)
Mitja Šarabon[?]
Albert Širok[?]
Karel Širok[?]
Jože Šmit[?] (1922 -)
Ljubka Šorli[?]
Aleš Šteger[?] (1973 -)

T

Aleš Tacer[?]
Anton Tanc[?] (1887 - 1947)
Vida Taufer[?] (1903 - 1966)
Veno Taufer[?] (1933 -)
Zora Tavčar[?]
Marjan Telatko[?]
Lovro Toman[?] (1827 - 1870)
Edo Torkar[?]
Igor Torkar[?] (1913 -)
Ivan Zamejski Trinko[?] (1863 - 1954)

U

Jože Udovič[?] (1912 - 1986)

V

Matija Valjavec[?] (1831 - 1897)
Saša Vegri[?] (1934 -)
Maja Vidmar[?] (1961 -)
Tit Vidmar[?] (1929 - 1999)
Cene Vipotnik[?] (1914 - 1972)
Jani Virk[?] (1962 -)
Jožef Virk[?] (1810 - 1880)
Anton Vodnik[?] (1901 - 1965)
France Vodnik[?] (1903 - 1986)
Valentin Vodnik[?] (1758 - 1819)
Božo Vodušek[?] (1905 - 1978)
Herman Vogel[?] (1941 - 1989)
Ivan Volarič Feo[?] (1948 -)
Jože Volarič[?] (1932 -)
Zlata Volarič[?] (1930 -)
Stanko Vraz[?] (1810 - 1851)

W

X

Y

Z

Franci Zagoričnik[?] (1933 -)
Ifigenija Zagoričnik[?] (1953 -)
Dane Zajc[?] (1929 -)
Jožef Zizenčeli[?] (1658 - 1714)
Ciril Zlobec[?] (1925 -)
Irena Zorko Novak[?] (1953 -)
Uroš Zupan[?] (1963 -)
Brane Zupanc[?] (1950 -)

Ž

Asta Žnidaršič[?]
Benjamin Žnidaršič[?] (1959 -)
Marička Žnidaršič[?]
Uroš Zupan[?]
Oton Župančič[?] (1878 - 1949)


See also: List of poets -- Slovenian literature[?] -- List of SloveniansAll Wikipedia text is available under the terms of the GNU Free Documentation License

 
  Search Encyclopedia

Search over one million articles, find something about almost anything!
 
 
  
  Featured Article
Battle Creek, Michigan

... Hispanic or Latino of any race. There are 21,348 households out of which 32.3% have children under the age of 18 living with them, 41.9% are married couples livin ...

 
 
 
This page was created in 26.8 ms