Encyclopedia > Slovene mathematicians

  Article Content

List of Slovenian mathematicians

Redirected from Slovene mathematicians

This is a list of the most famous Slovenian mathematicians.

A

Anton Ambschel[?] (1749 - 1821)

B

Vladimir Batagelj (1948 -)
Andrej Blejec[?] (1953 -)
Marijan Blejec[?] (1919 - 1992)
Ludvik Bogataj[?]
Zvonimir Bohte[?] (1935 -)
Janko Bračič[?]
Franc Breckerfeld[?] (1681 - 1744)
Matevž Bren (1954 -)
Silvo Breskvar[?] (1902 - 1969)
Boštjan Brešar[?]
Matej Brešar[?] (1963 -)
Andrej Brodnik (1961 -)

C

Anton Cedilnik[?]
Matija Cencelj[?]
Andrej Cergol[?] (1595 - 1645)
Jaka Cimprič[?]

Č

Miran Černe[?]

D

France Dacar[?]
Mirko Dobovišek[?]
Roman Drnovšek[?]

F

Ivan Dizma Florjančič[?] (1691 - 1757)
Franc Forstnerič[?]

G

Franc Galič[?] (1929 - 1982)
Josip Globevnik[?] (1945 -)
Darja Govekar[?]
Josip Grasselli[?] (1924 -)
Janko Gravner[?]

H

Izidor Hafner[?]
Ferdinand Avguštin Hallerstein[?] (1703 - 1774)
Milan Hladnik[?]
Franc Hočevar[?] (1853 - 1919)
Dušan Hvalica[?]

I

Stane Indihar[?]

J

Rajko Jamnik[?] (1924 - 1983)
Fran Jeran[?] (1881 - 1954)
Aleksandar Jurišič[?]
Martin Juvan[?]

K

Milan Kac[?] (1924 -)
Sandi Klavžar[?] (1962 -)
Igor Klep[?]
Andrej Kobav[?] (1593 - 1654)
Tomaž Košir[?]
Joahim Košutnik[?] (1714 - 1789)
Jernej Kozak[?] (1946 -)
Edvard Kramar[?]
Josip Križan[?] (1841 - 1921)
France Križanič[?] (1924 - 2002)
Bogdan Krušič[?]
Igor Kukavica[?]
Klemen Kukec[?] (???? - 1541)
Karel Kunc[?] (1879 - 1950)
Ivan Kuščer[?] (1918 -)

L

Ivo Lah (1896 - 1979)
Vito Lampret[?]
Boris Lavrič[?]
Franc Lebedinec[?]
Peter Legiša[?] (1950 -)
Gorazd Lešnjak[?]

M

Bojan Magajna[?]
Jože Malešič[?]
Aleksander Malnič (1954 -)
Dragan Marušič (1953 -)
Miklavž Mastinšek[?]
Blaž Matek[?] (1855 - 1910)
Josip Mazi[?]
Pavlina Mizori - Oblak[?]
Štefan Močilnik[?] (1928 -)
Franc Močnik[?] (1814 - 1892)
Bojan Mohar[?]
Ivan Molinaro[?] (1903 -)
Nežka Mramor - Kosta[?]
Janez Mrčun[?]

O

Matjaž Omladič[?] (1950 -)
Bojan Orel[?]

P

Bernard Pergerl[?] (1440 - 1501)
Andrej Perlah[?] (1490 - 1551)
Peter Petek[?] (1944 -)
Marko Petkovšek(1955 -)

Tomaž Pisanski (1949 -)
Josip Plemelj (1873 - 1967)
Bor Plestenjak[?]
Primož Potočnik[?] (1971 -)
Jože Povšič[?] (1907 - 1985)
Andreja Prijatelj[?] (1953 - 2002)
Niko Prijatelj[?] (1922 -)
Ivan Pucelj[?]

R

Janez Rakovec[?]
Marko Razpet[?]
Dušan Repovš[?] (1954 -)
Viljem Rupnik[?]

S

Oton Sajovic[?] (1907 - 1996)
Janez Schoettl[?] (1724 - ????)
Tomislav Skubic[?] (1930 - 1996)
Marko Sodnig[?] (1729 - 1800)
Jožef Stefan (1835 - 1893)
Boštjan Steiner[?] (1680 - 1748)
Anton Suhadolc[?]

Š

Peter Šemrl[?]
Marjeta Škapin - Rugelj[?]
Ivan Štalec[?] (???? - 1994)

T

K. Tirnberger[?] (1731 - 1780)
Gabrijel Tomšič[?]
Zvonko Trontelj[?]
Aleksej Turnšek[?]

V

Alojzij Vadnal[?] (1910 - 1987)
Anton Vakselj[?] (1899 - 1987)
Aleš Vavpetič[?]
Jurij Vega (1754 - 1802)
Aleksander Vesel[?]
Ivan Vidav (1918 -)
Jože Vrabec[?] (1940 -)
Joso Vukman[?]

Z

Egon Zakrajšek (1941 - 2002)
Borut Zalar[?]
Aleš Založnik[?]
Boris Zgrablič[?]
Milan Ziegler[?]
Rihard Zupančič[?]

Ž

Matjaž Željko[?]
Janez Žerovnik[?]
Petra Žigert[?]

See also: Mathematician -- Geometer -- List of SloveniansAll Wikipedia text is available under the terms of the GNU Free Documentation License

 
  Search Encyclopedia

Search over one million articles, find something about almost anything!
 
 
  
  Featured Article
Sanskrit language

... for mother, matr, and father, pitr. The similarities between Latin, Greek, and Sanskrit led to the discovery of this language family by Sir William Jones, and thus played ...

 
 
 
This page was created in 25.1 ms