Encyclopedia > Ja, vi elsker dette landet

  Article Content

Ja, vi elsker dette landet

Ja, vi elsker dette landet is the Norwegian national anthem.

The melody was written by Rikard Nordraak[?] in 1864, and the lyrics were written by Bjørnstjerne Bjørnson in 1870.

Lyrics

(for additional partial translations, at least in German and Esperanto, see those Wikipedias)

 1.
 Ja, vi elsker dette landet,    Yes, we love this country
 som det stiger frem,       Which looms up,
 furet, værbitt over vannet,    Rocky and weathered, above the sea,
 med de tusen hjem.        With its thousand homes.
 Elsker, elsker det og tenker   Love it, love it and think
 På vår far og mor         About our mothers and fathers
 Og den saganatt som senker    And the saga in the night, sending
 drømmer på vår jord.       Dreams to our earth

 2.
 Dette landet Harald berget 
 med sin kjemperad, 
 dette landet Håkon verget 
 medens Øyvind kvad; 
 Olav på det landet malte 
 korset med sitt blod, 
 fra dets høye Sverre talte 
 Roma midt imot.

 3.
 Bøndene sine økser brynte 
 hvor en hær dro frem, 
 Tordenskiold langs kysten lynte, 
 så det lystes hjem. 
 Kvinner selv stod opp og strede 
 som de vare menn; 
 andre kunne bare grede, 
 men det kok igjen!

 4.
 Visstnok var vi ikke mange,
 men vi strakk dog til, 
 da vi prøvdes noen gange, 
 og det stod på spill; 
 ti vi heller landet brente
 enn det kom til fall; 
 husker bare hva som hendte 
 ned på Fredrikshald!

 5.
 Hårde tider har vi døyet, 
 ble til sist forstøtt; 
 men i verste nød blåøyet 
 frihet ble oss født. 
 Det gav faderkraft å bære 
 hungersnød og krig, 
 det gav døden selv sin ære - 
 og det gav forlik.

 6.
 Fienden sitt våpen kastet, 
 opp visiret for, 
 vi med undren mot ham hastet, 
 ti han var vår bror. 
 Drevne frem på stand av skammen 
 gikk vi søderpå; 
 nu vi står tre brødre sammen, 
 og skal sådan stå! 

 7.
 Norske mann i hus og hytte, 
 takk din store Gud! 
 Landet ville han beskytte, 
 skjønt det mørkt så ut. 
 Alt hva fedrene har kjempet, 
 mødrene har grett, 
 har den Herre stille lempet 
 så vi vant vår rett.

 8.
 Ja, vi elsker dette landet, 
 som det stiger frem, 
 furet, værbitt over vannet, 
 med de tusen hjem. 
 Og som fedres kamp har hevet 
 det av nød og seir, 
 også vi, når det blir krevet, 
 for dets fred slår leir.All Wikipedia text is available under the terms of the GNU Free Documentation License

 
  Search Encyclopedia

Search over one million articles, find something about almost anything!
 
 
  
  Featured Article
Mayenne

... - Wikipedia <<Up     Contents Mayenne Mayenne is a French département, number 53, named after the Mayenne River[?]. Préfecture ...

 
 
 
This page was created in 44.3 ms