Encyclopedia >

  Article Content

Warning: include(/home/kidsnetau/encyclopedia/wiki/tero-dump/wikipedia/ct/) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/kidsnetau/encyclopedia/wiki/tero-dump/wikipedia/index.php on line 210

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/kidsnetau/encyclopedia/wiki/tero-dump/wikipedia/ct/' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/kidsnetau/encyclopedia/wiki/tero-dump/wikipedia/index.php on line 210


All Wikipedia text is available under the terms of the GNU Free Documentation License

 
  Search Encyclopedia

Search over one million articles, find something about almost anything!
 
 
  
  Featured Article
Amerika Samoa

... au aga I fanua Ma ou tala mai anamua Tutuila ma Manu’a Ala mai ia tu I luga Tautua ma punou I lou Malo Ia manuia ia ulu ola Amerika Samoa Ole Malo ole ...