Encyclopedia > Anthem of Estonian SSR

  Article Content

Anthem of Estonian SSR

The Words to the anthem of Estonian SSR (In Estonian).

Jää kestma, Kalevite kange rahvas, ja seisa kaljuna, me kodumaa!,
Ei vaibund kannatustes sinu vahvus,
end läbi sajanditest murdsid sa
ja tõusid õitsvaks sotsialismimaaks,
et päikene su päevadesse paista saaks.

Nüüd huuga, tehas, vili, nurmel vooga, sirp, lõika, alasile, haamer, löö!
Nõukogu elu, tuksu võimsa hooga,
too õnne rahvale, me tubli töö!
Me Liidu rahvaste ja riike seas
sa, Eesti, sammu esimeste kindlas reas!

Sa kõrgel leninlikku lippu kannad ja julgelt kommunismi rada käid.
Partei me sammudele suuna annab
ja võidult võitudele viib ta meid.
Ta kindlal juhtimisel kasva sa
ja tugevaks ning kauniks saa, me kodumaa!All Wikipedia text is available under the terms of the GNU Free Documentation License

 
  Search Encyclopedia

Search over one million articles, find something about almost anything!
 
 
  
  Featured Article
Quadratic formula

... a quantity that does not depend on x) to the expression to the left of "=", that will make it a perfect square trinomial of the form x2 + 2xy + y2. Since "2xy" in thi ...

 
 
 
This page was created in 39.7 ms